Actueel

Periode: mei 2021

Jaar geselecteerd: 2021

2024 2023 2022 2021
januari (0) februari (0) maart (0) april (0) mei (7) juni (9) juli (5) augustus (0) september (0) oktober (1) november (1) december (0)

Maak kennis met CDA Sliedrecht

28 mei 2021

Wij zijn Frank Dunsbergen, Rens den Besten, Vincent Prins en Joop de Vries. Frank is partij-jurist bij het landelijke CDA, Rens is werkzaam op het Scheepvaart- en Transportcollege, Vincent werkt bij Rijkswaterstaat en Joop is een gepensioneerde politieagent. Samen weten we best veel, maar natuurlijk niet alles. Gelukkig kennen en spreken we veel Sliedrechters.

Lees meer

Maak kennis met de oordeelsvormende vergadering

25 mei 2021

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. Oordeelsvormend is een open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen van argumenten en het stellen van politieke vragen.

Lees meer

Maak kennis met het Reglement van Orde

18 mei 2021

Iedere gemeenteraad stelt zijn eigen Reglement van orde vast. Dat is geregeld in artikel 16 van de Gemeentewet. Het Reglement van orde bevat regels over de gang van zaken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad.

Lees meer

Maak kennis met de agendacommissie

14 mei 2021

De gemeenteraad gaat over zijn eigen agenda. Wie de vergaderingen volgt, weet dat de raad aan het begin van de vergadering de agenda vaststelt. Voor het maken van de concept-agenda's heeft de gemeenteraad een commissie in het leven geroepen: de agendacommissie.

Lees meer

Maak kennis met de beeldvormende vergadering

10 mei 2021

De gemeenteraad van Sliedrecht maakt gebruik van het vergadermodel BOB. Dit staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. In dit model wordt eerst Beeldvormend informatie opgehaald.

Lees meer

Maak kennis met de bodedienst

06 mei 2021

Een vergadering van de raad is niet compleet zonder de aanwezigheid van een bode. Wij zijn betrokken vanaf het moment dat een vergadering wordt ingepland tot dat de deuren dichtgaan na afloop en doen dat in goede samenwerking met de griffie.

Lees meer

Maak kennis met de raadsgriffier

03 mei 2021

Ik ben Rumo van Aalst, 49 jaar, getrouwd met Josanne, papa van Bart (12), Lenthe (9) en Jens (6) en baasje van onze lieve hond Belle. In 2010 heb ik mijn geboorteplaats Steenbergen ingeruild voor het mooie Woerden.

Lees meer