Tenminste 100 opvangplekken voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord

Gepubliceerd op: 14 februari 2023 16:02

SLIEDRECHT, [14 februari 2023] – Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht hebben het voornemen om medewerking te verlenen aan het inrichten van een opvanglocatie voor asielzoekers door het COA. Een opvanglocatie voor tenminste 100 asielzoekers, waarmee we in ieder geval onze verwachtte wettelijke taakstelling realiseren. Onderzocht wordt of deze opvang in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden. De nieuw te realiseren opvanglocatie zal voor ten minste 5 jaar ontwikkeld worden.

In gesprek over extra opvang
Naast de realisatie van de 100 opvangplekken voor asielzoekers, wil het college in gesprek gaan over het creëren van 150 extra opvangplekken. Hiermee kan het totaal uitkomen op maximaal 250 opvangplekken. Met deze extra plaatsen bieden we omliggende gemeenten de mogelijkheid om hun taakstelling rond de opvang van asielzoekers in te vullen, onder de strikte voorwaarde dat die gemeenten dan een deel van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders van Sliedrecht overnemen.

Ton Spek: "Vooruitlopend op een wettelijke plicht wil Sliedrecht verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. We nemen zelf de regie en helpen mee aan het oplossen van een probleem. Gezien onze eerdere ervaringen met de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in Sliedrecht, hebben wij er vertrouwen in dat onze Sliedrechtse gemeenschap bij de komst van nieuwe asielzoekers opnieuw een grote betrokkenheid zal tonen."

Verlenging crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor
De crisisnoodopvang in het gemeentekantoor wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2023. Er is namelijk nog geen vervangende opvangruimte in Nederland voor de mensen in deze opvang beschikbaar. De burgemeester heeft dit besluit genomen met instemming van het college. Daarbij is overwogen dat de crisisnoodopvang voor alle betrokkenen naar tevredenheid verloopt.

Voor eventuele volgende verzoeken geldt, dat vanwege de geplande verbouwing van het gemeentekantoor, de crisisnoodopvang uiterlijk dit kalenderjaar afgebouwd moet zijn.

Vervolg
Het college gaat op donderdag 16 februari om 20.30 uur in een beeldvormende vergadering met de leden van de gemeenteraad en andere belangstellenden in gesprek, over het voornemen van het college. Op dinsdag 21 februari vindt om 20.00 uur de besluitvormende gemeenteraadsvergadering plaats. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Lockhorst en iedereen is daarbij welkom.
Het college is tenslotte in gesprek met omliggende gemeenten en met het COA. Als er een mogelijk geschikte locatie is gevonden gaat het college in gesprek met alle inwoners, direct belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.