Besluitvormende vergadering 21 februari verplaatst naar 7 maart

Gepubliceerd op: 17 februari 2023 18:02

De agendacommissie is akkoord gegaan met het verzoek van het college. Het agendapunt 'Voornemen tot het verlenen van medewerking aan een opvanglocatie voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord' is toegevoegd aan de agenda van dinsdag 7 maart 2023.

Perbericht college 17 februari 2023 
Gisteren was er een beeldvormende raadsvergadering over het voornemen van het college van Burgemeester & Wethouders om medewerking te verlenen aan een opvanglocatie voor asielzoekers in Sliedrecht-Noord. Het college heeft in deze vergadering geluisterd naar de betrokken inbreng van de raadsleden en inwoners van Sliedrecht. Daaruit sprak ook een zorg over de snelheid van het proces. Om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zich goed voor te bereiden op de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering, stelt het college de raad daarom voor om de vergadering van 21 februari te verplaatsen naar 7 maart.